top of page

PERSBERICHT

Oud-gynaecoloog Sint-Rembertziekenhuis te Torhout gebruikte eigen sperma bij kunstmatige inseminaties 

 

Antwerpen, 30 juni 2022, 20u:  

 

Een Belgisch donorkind ontdekte dat hij naar grote waarschijnlijkheid met het sperma van een behandelende fertiliteitsarts uit voormalig Sint-Rembertziekenhuis te Torhout werd verwekt. 

 

Stefan*:“Het toevallig vinden van een document in mijn ouderlijk huis bracht aan het licht dat mijn moeder in 1985 bij een gynaecoloog uit het Sint-Rembertziekenhuis te Torhout met het zaad van een onbekende donor werd geïnsemineerd. Op zich veroorzaakte dat al een aanzienlijke schok daar ik voorheen altijd had aangenomen dat ik het biologisch kind van mijn beide ouders was. Van de ene dag op de andere bleek ik een donorkind te zijn. 

 

Toen ik zelf vader werd, werd de blinde vlek in mijn identiteit alleen maar groter. In 2015 besloot ik de arts te contacteren en op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: wie is mijn biologische vader? Want om te weten wie je bent, hoor te weten waar je vandaan komt. Daarnaast wou ik een inschatting van het aantal halfbroers en -zussen die ik kan hebben, maar ook het kennen van mijn volledige medische achtergrond was een belangrijke factor. 

 

Sint-Rembertziekenhuis_edited.jpg

De reactie van de arts was eerder afwijzend. Hij vond het vreemd dat ik met mijn halve identiteit issues had. Hij wierp op dat alle partijen de anonimiteit van de donor moesten respecteren, ik mijn ouders dankbaar moest zijn en niemand een constructief voordeel had als ik anderen hierover zou inlichten. De meest frappantste zin zelf vond ik: “maak geen problemen waar er geen zijn”. 

Hij gaf wel mee dat de donor een blanke Belg was die geen opvallende kenmerken mocht hebben, dat hij een klassiek, tof sportief uiterlijk moest hebben en bij voorkeur hogere studies had genoten. 

 

Omdat er toen geen mogelijkheid was om concretere antwoorden af te dwingen, liet ik de knagende vraag rusten tot ik in 2018 op een artikel over de Donor Detectives stootte. “

 

De Donor Detectives is een initiatief gelanceerd in mei 2017 dat op geheel vrijwillige basis donorkinderen helpt in het zoeken en vinden van hun afstamming. Dit doe je door testen bij internationale DNA-databanken. Door stambomen van DNA-matches langs onbekende zijde aan elkaar te knopen, kunnen onbekende ouder en andere verwanten gevonden worden.

“ Stefan nam inderdaad contact met ons op" vertelt Steph Raeymaekers. Steph is voorzitter bij Donorkinderen vzw en één van de Donor Detectives. “We hebben hem uitgelegd hoe hij precies aan de slag kon gaan, en informeerden hem ook dat de zoektocht mogelijks onverwachte antwoorden zou kunnen opleveren. Zoals bijvoorbeeld ontdekken dat de arts opeens je biologische vader blijkt te zijn. Je hoopt natuurlijk van niet, maar de voorbeelden uit het buitenland zijn te talrijk om naïef te blijven geloven dat dit ook niet bij ons is gebeurd. Zo lang je niet weet wie je echte biologische vader is, kan het iedereen zijn en dus ook de arts.” 

“Toen Stefan me berichtte dat de achternaam van de fertiliteitsarts in de stambomen van zijn DNA-matches begon te verschijnen en toen we niet veel later de arts zelf erin konden hangen, beseften we dat we de hem niet langer als optie konden uitsluiten.” gaat Steph verder. “We hebben dit toen ook aan de desbetreffende arts, het ziekenhuis en officiële instanties gemeld maar deze lieten het initieel na te handelen”. 
 
“Ergens hoop je nog dat je vergist hebt, dat je een fout hebt gemaakt in het uitbouwen van de stambomen of het interpreteren van de DNA-matches. Ik wou meer uitsluitsel en heb toen een aantal dichte verwanten van de arts gecontacteerd. Enkelen stemden toe een vergelijkend DNA-onderzoek te laten uitvoeren. De resultaten van die DNA-testen tonen aan dat ik naar hoge waarschijnlijkheid met het sperma van de fertiliteitsarts ben verwekt. “leidt Stefan af. “Absoluut uitsluitsel krijgen we uiteraard pas als de arts in kwestie zelf een DNA-test doet”.  

“We weten ook dat Stefan niet het enige donorkind is die met het sperma van die specifieke arts werd verwekt. ” treedt Steph bij. “De vraag rijst hoeveel patiënten van deze arts in het Sint-Rembertziekenhuis zonder medeweten en toestemming met zijn eigen zaad heeft geïnsemineerd terwijl hij aan wensouders verkondigde dat ze met het zaad van een onbekende donor bevrucht werden.”
 

Donorkinderen vzw vindt dat elk kind heeft het recht te weten wie zijn of haar vader is en elke vrouw moet erop kunnen vertrouwen dat haar arts doet wat met haar is afgesproken.

 

“Het maatschappelijk belang in deze casus als het recht van ouders èn donorkinderen om correct geïnformeerd te worden weegt dan ook harder door dan het individuele belang van een fertiliteitsarts die hoopt niet ontmaskerd te worden.” stelt Steph. 

 

“Wij zijn dan ook tevreden dat het overkoepelde AZ Delta waaronder het toenmalig Sint-Rembertziekenhuis nu valt, wel haar verantwoordelijkheid opneemt. Ze namen van bij het begin onze melding ernstig en zijn bereid toenmalige patiënten op te vangen en in te lichten. ”gaat ze verder. 
 

 

Heb je vragen? 

We realiseren ons dat dit bericht vragen kan oproepen bij zowel donorkinderen als ouders die in het voormalige Sint-Rembertziekenhuis te Torhout inseminaties hebben laten uitvoeren. 

 

  • Ben je een donorkind of denk je een donorkind te zijn? Vermoed je dat je in dat ziekenhuis bent verwekt en heb je vragen over je afstamming? Neem contact met ons op via donorkinderen@gmail.com. Het desbetreffende donorkind staat met zijn DNA-profiel in de MyHeritage DNA-databank, maar ook in de 23andme DNA-databank.

    Binnenkort laat hij ook zijn DNA-profiel ook bij het Erfelijkheidscentrum te Gent opslagen. 

 

 

 

Stefan* is een schuilnaam. 


Ondertussen verschenen stukken/reportages

 

 

Donorkinderen vzw 

In 2014 werd Donorkinderen vzw opgericht met als doel de rechten, belangen en welzijn van donorkinderen niet alleen te behartigen maar ook in het maatschappelijke debat op allerlei vlakken te vertegenwoordigen en te verdedigen.

 

Donor Detectives 
De Donor Detectives is een initiatief opgestart door Belgische en Nederlandse volwassen donorkinderen die zowel donorkinderen, donoren maar ook andere betrokken partijen helpt biologische verwanten te vinden. 

 

Sinds de oprichting in mei 2017 werden op die manier een 165 tal biologische ouders gevonden, waarvan een 30-tal in België. Daarnaast zijn er ondertussen ook 25-tal unieke halfbroers en -zussen groepen waarvan de grootste groep met 9 is. 

Sint-Rembertziekenhuis te Torhout 

In Torhout werd het Sint-Rembertziekenhuis in 1947 opgericht. Het nam toen zijn intrede in een nieuwbouw aan de Sint-Rembertstraat. Het Sint-Rembertziekenhuis uit Torhout werd pas in 2018 overgenomen door het AZ Delta. Het ziekenhuis blijft het regionale ziekenhuis voor de regio Torhout. De naam Rembert bleef na de fusie in de naam behouden. Vandaag wordt het Campus Rembert-Torhout genoemd. 

 

AZ Sint-Rembertziekenhuis (Torhout) en het AZ Delta (Roeselare-Menen) fuseerden in 2018. Vandaag wordt campus Rembert Torhout genoemd. 
 

bottom of page