top of page

Boeken vr donorkinderen

Op zoek naar mijn vader - Linda Sprado
 

In dit boek laat Linda Sprado, zelf een donorkind, jongeren aan het woord over hun zoektocht naar hun vader. Al hoe goed hun relatie met hun moeder en/of stiefvader ook is, ze willen allemaal graag meer weten over hun biologische vader en/of over halfbroers en –zussen. De geïnterviewden beschrijven hoe het voelt als de puzzel niet compleet is en hoe dat invloed op hun leven heeft en heeft gehad. Voor veel betrokkenen een uitermate herkenbaar boek in een plezierige stijl.

 

 

Behalve voor donorkinderen is dit boek ook zinvol voor ouders en donoren. Daarnaast is het informatief voor professionals, zodat zij weten welke vragen ouders van donorkinderenkunnen hebben en hoe ouders donorconceptie met hun kinderen kunnen bespreken.

Schatgraven in de kelder van tante D. – Maureen Davis

 

‘Iets wat er niet is, is altijd zeer aanwezig’ - Cees Nooteboom

 

In dit boek plaatst Maureen Davis de persoonlijke en ontroerende zoektocht naar haar onbekende Indische biologische vader in een bredere, maatschappelijke context. In heldere bewoordingen laat zij zien wat de indringende gevolgen van de moderne voortplantingstechnieken voor een kind kunnen zijn en hoe belangrijk het is om over toegang tot afstammingsinformatie te beschikken.

 

Donorkinderen, adoptiekinderen, vondelingen en kinderen die zijn afgestaan kennen vaak kun afkomst niet.

 

Een kind dat zijn biologische ouder(s) niet kent, loopt onherroepelijk tegen existentiële identiteitsvragen op. Wie ben ik? Op wie lijk ik? Waar kom ik vandaan? Deze individuele vragen zijn onlosmakelijk verbonden met de voorgaande generatie van de ouders en met verder teruggaande generaties: het intergenerationele familiesysteem.

 

Elke familie herbergt een schat aan mythen, anekdotes en geheimen, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders hebben vaak geheimen voor hun kinderen omdat ze hen willen beschermen. Hoe goed dat ook bedoeld is, het is bedreigend voor een kind – ook als het volwassen is – op een gegeven moment zelf achter een geheim te komen: dan ontstaat er wantrouwen. Zijn er nog meer dingen die achtergehouden zijn? De loyaliteit van het kind wordt op de proef gesteld.

 

Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen in het familiesysteem innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

 

In ‘Schatgraven in de kelder van tante D.’ worden de gevolgen van een familiegeheim (achterhouden van afstammingsinformatie) op indringende wijze zichtbaar gemaakt.

 

www.maureendavis.nl/boek

Silence is Goldfish - Annabel Pitcher

 

Tessie-T discovers she's a Pluto and her parents wanted a Mercury or Venus, at least. My name is Tess Turner - at least, that's what I've always been told. I have a voice but it isn't mine. It used to say things so I'd fit in, to please my parents, to please my teachers. It used to tell the universe I was something I wasn't.

 

It lied. It never occurred to me that everyone else was lying too. But the words that really hurt weren't the lies: it was six hundred and seventeen words of truth that turned my world upside down. Words scare me, the lies and the truth, so I decided to stop using them. I am Pluto. Silent. Inaccessible. Billions of miles away from everything I thought I knew. Tessie-T has never really felt she fitted in and after what she read that night on her father's blog she knows for certain that she never will. How she deals with her discovery makes an entirely riveting, heart-breaking story told through Tess's eyes as she tries to find her place in the world.

Anonymous US project 
 

Anonymity in donor conception hides the truth but anonymity in story-telling helps reveal it.

 

The Anonymous Us Project is a safety zone for real and honest opinions about reproductive technologies and family fragmentation. We aim to share the experiences of voluntary and involuntary participants in these technologies, while preserving the dignity and privacy for story tellers and their loved ones.

 

The Anonymous Us Project aims to fill out the conversation on reproductive technologies. The hope is that it will inspire more truth and transparency and help share healthier families and happier people.

bottom of page