top of page

Werkgroep afstamming

Naar aanleiding van de getuigenissen in de media van geboorteouders en geadopteerden, over gedwongen adopties, en de hoorzittingen die in het Vlaams Parlement plaatsvonden, formuleerde een expertenpanel op vraag van minister Vandeurzen in mei hun aanbevelingen.

In het rapport verzocht het panel ook om een ruimer debat rond afstammingsvragen te voeren en te versterken, daar in hun research frappante gelijkenissen werden vastgesteld tussen de vragen van de slachtoffers van gedwongen adoptie, en bijvoorbeeld de vragen die ook bij donorkinderen rijzen over hun identiteit. 

 

Minister Vandeurzen gaf hier gevolg aan en vraagt de werkgroep te onderzoeken hoe een afstammingscentrum, inclusief een DNA-databank, vorm kan krijgen.

Een eerste kennismaking tussen de leden vond plaats op 30 juni. Ondertussen werden de voorbereiding getroffen en kende op woensdag 16 september de werkgroep het echte startschot.

 

Met enige trots kunnen we aankondigen dat Steph Raeymaekers, onze voorzitter, als lid van de werkgroep werd gevraagd, om niet alleen haar kennis maar ook ons uitgebouwd netwerk met de groep te delen, in de hoop ooit op een dag een concreet

verschil te kunnen maken voor eenieder die op zoek is naar diens afkomst of afstammingsinformatie.

 

Andere leden van de werkgroep zijn onder meer Ariane Van den Berghe (Kind en Gezin), Kind en Gezin, Manu Keirse (Gezinsbond), Anne Brewaeys (psychologe), kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, prof. Jean-Jacques Cassiman (geneticus), Willem Lemmens (UA), Kristien Hens (UA), Veerle Provoost (UZGent), Uschi Vanden Broeck (KUL) en Frank Vandenkerchhove (UZGent).  

DNA-databank
Momenteel werken we in de werkgroep afstamming hard aan het creëren van mogelijkheden, zodat zij die wensen om te vinden of gevonden te worden, dit eindelijk ook effectief zullen kunnen. Een van de voorstellen is de oprichting van de DNA-databank. Wat zeker al vast staat is dat deze DNA-databank los zal staan van reeds bestaande buitenlandse initiatieve. 

bottom of page