top of page

Centra die open donormateriaal aanbieden

 

Onze Belgische wetgeving stelt dat slechts twee type donatie mogelijk is: anoniem en gekend.

 • anoniem: de donor is niet gekend voor ouders en kind

 • gekend: de donor is gekend voor ouders en dus ook later voor het kind.

 • kruisdonatie is de variant van de twee: de wensouder(s) brengen een donor aan, waarbij diens zaadcellen of eicellen worden omgeruild voor de gameneten van een anonieme donor. 

 

Wij ontdekten dat in België ook een derde profiel/type mogelijk is en aangeboden wordt,, nl. de open profiel of identifeerbare donoren. Dit betreft enkel zaaddonatie. Zulke profielen worden geïmporteerd vanuit buitenlande spermabanken. 

 • identificeerbaar: de donor is niet gekend voor de wensouders maar heeft toegestemd dat indien het kind op latere leeftijd meer informatie of contact wenst, dit kan bewerkstelligen door in contact te treden met een tussen instantie.
   

Hieronder een oplijsting van donoren die werken met open en gekend donormateriaal. 
 

Centra die met open profiel donoren werken • La Citadelle in Liège - bevestigd door de Cryo bank

 • UZ Brussel in Bruxelles 

 • AZ Sint-Lukas in Gent 


UZB en AZ Sint-Lukas hebben ons laten weten dat ze geen 2014 open donormateriaal meer aanbieden. 

Hier reageren we met enige terughoudendheid op, daar deze behandelingen nooit officieel werden aangeboden, noch geregistreerd in hun jaarverslagen. Vandaar deze kritische bedenking: hoe kan je officieel met iets stoppen, als je het zogezegd nooit offcieel aangeboden hebt? 

 

Centra die met gekend donormateriaal werken

 

Met gekend donormateriaal bedoelen we dat wensouders zelf een donor kunnen aanreiken, hetzij een vriend of familielid.​

 

De leeftijdsindicaties van de wensmoeders werden bij een aantal centra vermeld.

 

 • CRG Brugge & Kortrijk: wel alleenstaanden, alleen anonieme donatie (Cryos of Nordic), > 30 jaar (maar individueel bekeken)

 • Jan Palfijn Gent: wel alleenstaanden, wel gekende donoren, > 18 jaar

 • UZ Gent: wel alleenstaanden, wel gekende donoren

 • AZ Sint-Nikolaas Sint-Niklaas: wel alleenstaanden, wel gekende donoren

 • St-Augustinus Wilrijk: wel alleenstaanden, geen gekende donoren

 • KLINA Brasschaat: wel alleenstaanden, enkel anonieme donatie (Nordic Sperm)

 • UZA Edegem: wel alleenstaanden, wel gekende donoren

 • ZNA Middelheim Antwerpen: geen alleenstaanden, wel gekende donoren

 • Imelda Bonheiden: geen gekende donoren

 • Ziekenhuis Oost-Limburg Genk: geen alleenstaanden, alleen anonieme donatie (Deense spermabank), > 30 jaar

 • Virga Jesse Hasselt: wel alleenstaanden, wel gekende donorenAZ Vilvoorde: wel alleenstaanden

 • LIFE Leuven: wel alleenstaanden, geen gekende donoren (Deense spermabank)

 • UZ Leuven: geen alleenstaanden, geen gekende donoren

 • Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge - enkel anoniem

 • Algemeen Ziekenhuis Groeninge in Kortrijk - enkel anoniem

 • Klina Ziekenhuis te Hasselt - enkel anoniemSint-Jan ziekenhuis te Hasselt - enkel anoniem (hier werd expliciet gezegd dat de Belgische wetgeving gekende donatie niet toelaat)

 • Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven - enkel anoniem, wisseldonatie wordt toegestaan

 • Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas te Edegem - gekende donoren enkel bij goedkeuring door ethische commissie

 • UZA te Edegem - gekende donoren enkel bij goedkeuring door ethische commissie

 • UZB - gekende donoren

 • Sint-Lucas Gent: wel alleenstaanden, halfopen donatie mogelijk via Deense spermabank en ook gekende donoren mogelijk, > 25 jaar

bottom of page