top of page

Ouders

Deze site werd in de eerste plaats gemaakt om een hand uit te reiken naar donorkinderen die hun genetische roots wensen te kennen. 
 

Daarnaast kan deze site ook hulp bieden aan ouders wiens kinderen later of heden reeds vragen hebben mbt het donorgegeven. Je kan je kind helpen in zijn zoektocht. 

Oprecht advies
 
 • ​Vertel je kind de waarheid, liefst zo vroeg mogelijk.
   

 • Weet dat de liefde dat jullie voor jullie voelt onvoorwaardelijk is. Je kind ziet jou (jullie) als zijn ouders en niet de donor.
   

 •  Het is nooit te laat om het te vertellen. Heel belangrijk is dat het kind het van jou/jullie verneemt. Beslis je om het gegeven te verzwijgen aan je kind, dan zal je kind zich verkeerdelijk biologisch spiegelen aan de ouder waar het niet mee verwant is (bij hetero-seksuele koppels). Als het kind het op latere leeftijd alsnog verneemt zal hij naast een identiteitscrisis ook een vertrouwensbreuk met beide ouders ervaren. 
   

 • Bijkomend aspect aan het niet vertellen, is dat je als ouder de fundamenten van je gezin op een leugen laat bouwen. Je kind zal op een bepaalde leeftijd aan je vragen wat het van jou of partner heeft. Als je de waarheid niet vertelt, dan dek je ze met leugens. Ondertussen weten we ook van ouders dat het liegen nefast is voor hunzelf: heel wat ouders kampen met schuldgevoelens hierover.
   

 • Je kind heeft het recht te weten om te weten dat het een donorkind is. Daarnaast hoort je kind ook recht hebben op fundamentele informatie dat het aanbelangt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor diens verdere leven en je eventuele toekomstige kleinkinderen. De keuze om meer te willen weten over eigen afkomst hoort bij je kind te liggen.
   

 • Laat je niet misleiden door bepaalde adviezen van artsen: onderzoek toont aan dat kinderen onbewust aanvoelen dat de voorgeschotelde realiteit niet klopt met de effectieve realiteit. Dit kan leiden tot gedragsstoornissen en de ontwikkeling van het negatief zelfbeeld van je kind omdat innerlijk een strijd wordt geleverd tussen de twee realiteiten.
   

 • Je kind heeft naast liefde, koestering en zorg ook recht om over diens volledig levensverhaal te beschikken. Als ouder heb je de morele verantwoordelijkheid je kind alle puzzelstukken aan te reiken die het nodig heeft op om te groeien als een volwaardig persoon. Biologische puzzelstukken horen daar ook bij. 
   

 • De donor droeg voor een essentiële en evenwaardige helft bij aan de verwekking en het letterlijke zijn van je kind. Zonder hem of haar bestond je kind niet. Het bepaalt diens identiteit, uiterlijk, interesses en capaciteiten. Je kind zal zichzelf pas ten volle kunnen definiëren als het toegang heeft tot diens afstammingsinformatie. 
   

 • Niet alle kinderen hebben een grote behoefte te om meer te willen weten, maar dat kan je niet op voorhand inschatten of bepalen. Sommige donorkinderen willen hun donor kunnen kennen, anderen vertonen eerder interesse voor hun halfbroers/zussen of wensen over hun volledige medische informatie te beschikken. 
   

 • Bewust kiezen voor een anonieme donor, doe je enkel uit eigen overwegingen, niet uit het belang van het kind. Ouderschap is de belangen van je kind voor de jouwe zetten.
   

 • Er zijn centra in België die identificeerbare en gekende donoren aanbieden. De lijst vind je hier.
   

 • Hou er rekening mee dat een donor x aantal donorkinderen kan verwekken. Dit houdt in dat  de kans reeël wordt dat jouw kind later ooit een halfbroer- of zus tegen het lijf kan lopen.
   

 • In onze wetgeving wordt gesteld dat het aantal kinderen per donor beperkt is. Door het nog steeds ontbreken van een nationaal register is dit niet te controleren + 60% van het gebruikte zaad in België komen van buitenlandse banken die hetzelfde materiaal aan 70 andere landen ook levert. Werd er gebruik gemaakt van een Deense donor, dan kan je kind een potentieel aan 200 tot 300 halfjes hebben. 
   

 • Je kinderwens werd ingevuld, maar het is je kind die er later het meeste mee kan worstelen. Mocht je kind (later) issues hebben met een donorgegeven, help hem of haar. Je kind heeft ook recht op zijn gevoelens, ondergraaf ze niet.
   

 • Verzamel nu reeds zoveel mogelijk gegevens die je kind later kan helpen in de zoektocht naar roots. Dit gaat van de naam van arts, assistent, ziekenhuis, spermabank, ...
   

 • Indien je voor een 2e kindje terug een behandeling gaat, en je wenst een behandeling met hetzelfde donormateriaal als je eerste, laat dit ook schriftelijk bewezen worden door de arts of afdeling. Het verleden toont aan dat desondanks de garantie, vaak ander donormateriaal werd gebruikt.
   

 • Mocht ooit iets genetisch worden vastgesteld worden bij je kinderen, dat niet te traceren valt naar bij gekende bloedlijn,  dan heb je er als ouder(s) alle baat bij om de donor kunnen te vinden.
   

 • Indien je met vragen zit, of je wil je kind met leeftijd-lotgenoten in contact brengen, stuur gerust een mail.

bottom of page