top of page

Oproep deelname onderzoek

Ik ben Fien Verhaeghe, een laatstejaars studente Toegepaste Psychologie. Voor mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar de emotionele gevolgen die donorkinderen kunnen hebben door het niet kennen van de genetische (donor)ouder.

Doorheen mijn literatuur merkte ik dat er een enorme vraag is naar begeleiding. Daarom wil ik onderzoeken hoe wij als hulpverleners donorkinderen kunnen helpen bij hun verwerkingsproces. Mijn doelgroep is volwassen personen.

Het onderzoek zal verlopen via interviews en eventueel via een focusgroep als mensen hier voor openstaan. Dit interview kan face to face of via online videobellen. Face to face ligt misschien gevoeliger door de corona omstandigheden dus laat ik de keuze aan jullie. 

Ik ben mij bewust dat het geen gemakkelijk onderwerp is. Daarom wil ik jullie zeker geruststellen dat alles geanonimiseerd wordt en ikzelf beroepsgeheim heb. 

Als u interesse hebt om mee te werken met dit onderzoek wilt u mij dan contacteren tegen ten laatste 28 februari via 
fien.verhaeghe@student.howest.be. 

Man-on-Suitcase.jpg
bottom of page