top of page

Boeken vr ouders

Beginnen bij het begin - FIOM
 

Als je kind is verwekt via sperma-, eicel- of embryodonatie kan het best lastig zijn dat aan je kind te vertellen. Wanneer is het goede moment om erover te beginnen? Hoe sluit je aan bij de leeftijd en de ontwikkeling van je kind? En hoe ga je om met de reactie van je kind?

 

Om ouders van donorkinderen hierbij te helpen, heeft Fiom het boek Beginnen bij het begin uitgegeven. Dit boek laat zien hoe je met deze vragen kunt omgaan, met aparte hoofdstukken voor verschillende leeftijdsgroepen en met ervaringen van ouders, kinderen en donoren.

 

De basis van het boek vormt het voorlichtingsmateriaal 'Telling and talking' van Olivia Montuschi. Dit hebben we aangevuld met de kennis en hulpverleningservaring van Fiom rond adoptie, donorconceptie en afstammingsvragen.

 

Behalve voor ouders is dit boek ook zinvol voor donorkinderen en donoren. Daarnaast is het informatief voor professionals, zodat zij weten welke vragen ouders van donorkinderenkunnen hebben en hoe ouders donorconceptie met hun kinderen kunnen bespreken.

Kids & Co: Van kinderwens naar co-ouderschap in een niet-traditioneel gezin – Joriene de Vos
Wordt binnenkort verwacht!!!

 

Vader of moeder worden is een wens die niet voor iedereen vanzelfsprekend werkelijkheid wordt. Je bent bijvoorbeeld single, valt op mensen van hetzelfde geslacht, of je partner kan of wil je kinderwens niet vervullen. Een kind krijgen met iemand die niet je liefdespartner is, kan dan uitkomst bieden.

 

Wanneer je voor co-ouderschap kiest kom je voor veel vragen te staan. Met wie wil jij het co-ouderschap aangaan? Waar gaat jullie kind wonen? Wie betrekken jullie bij de opvoeding? En vooral: wat heeft jullie kind nodig om zich veilig te voelen en uit te groeien tot een evenwichtige volwassene?Voor elk kind is een veilige, stevige basis essentieel voor zijn (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Welke uitdagingen kom je bij co-ouderschap tegen? Hoe ga je daarmee om?

 

Dit praktische boek doorloopt alle fases vanaf de kinderwens tot het concreet invulling geven aan jullie co-ouderschap.

Building a family with the assistance of Donor Insemination - Ken Daniels 

 

This book has been written for parents who have used donor insemination to build their families and also for those considering whether the donor insemination option is the right option for them.

 

The parents who share their stories in this book tell of the range of thoughts and feelings that they experienced from the time they discovered they needed help to build their families. They discuss the issues they faced concerning the decision to be open and honest with their children and how they talked with them. Here Ken Daniels combines parents' expectations with his and others' research and thinking. The result is a book that will contribute to the health and well-being of families that have been built with the assistance of donor insemination
 

Donor conception for life - Katherine Fine
 

This book is about the psychological experiences of women and men who have used donor conception to create their families. The authors offer diverse accounts of their clinical, research, and personal experiences. They describe the challenge of powerfulconscious and unconscious fantasies that can be aroused and how these may reawaken early anxieties and developmental struggles.

 

Whilst recipients of donated eggs or sperm may think they are simply acquiring a factor of reproduction, they are also receiving the genetic history of another family. The sensitive management of these relationships is considered in relation to establishing healthy and well-functioning families. The way these emotional challenges are negotiated is likely to be reflected in how parents talk with childrenabout their donor origins.

bottom of page