top of page

PERSBERICHT

Vlaams Afstammingscentrum spoort via commerciële DNA-databanken donorvaders op. Donorkinderen vzw dient klacht in.

 

Antwerpen, zaterdag 4 maart 2023:  “Begin februari werd door minister Crevits aangekondigd dat het Afstammingscentrum jaarlijks 100.000 euro extra aan subsidies krijgt.” start Steph Raeymaekers, voorzitter bij Donorkinderen vzw. “Op zich niets mis het toekennen van extra middelen, maar we begrijpen niet dat dit zonder enige doorlichting van hun werking of aanlevering van effectieve resultaten gebeurde.”

 

Het Vlaams Afstammingscentrum werd in 2020 opgericht om gehoor te geven aan de afstammingsvragen vanuit verschillende groepen: geadopteerden, donorkinderen, metissen, afstandsouders, … Het werkingskader is eerder beperkt, daar het de andere wetgeving niet met de voeten mag treden.

Zo mogen donorkinderen via het centrum enkel hun donorvader- of moeder vinden via vrijwillige registratie van hun DNA in de databank van het Centrum voor Erfelijkheidscentrum te Leuven. Alleen als er een eerste graad match is die de ouder-kind relatie bevestigt, kunnen ze met elkaar in contact treden.

Deze beperking werd zeer specifiek in het decreet opgenomen omdat in andere bestaande wetgeving de anonimiteit van donoren vooropgesteld wordt. Zo wil men vermijden dat via een omweg of zonder wederzijdse toestemming gevonden kan worden. 

Donorkinderen vzw stelde vast dat medewerkers verbonden aan het Afstammingscentrum via internationale DNA-databanken en het uitbouwen van stambomen donorouders opsporen. Hiermee schendt het Afstammingscentrum het oprichtings- en werkingsdecreet.

 

“Het kabinet is ondertussen verwittigd en we hebben een officiële klacht bij het departement Opgroeien ingediend.” gaat ze verder. “Groot was tevens onze verbazing toen we 1 van de vaste medewerkers van het Afstammingscentrum met haar DNA-profiel in de commerciële DNA-databank MyHeritage zagen verschijnen. Haar profiel wordt door niemand minder dan Ankie Vandekerckhove, de coördinator van het Afstammingscentrum, beheerd. DNA-testje met publieke middelen gekocht, misschien?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We stellen ons al langer vragen bij de werking, deontologie en integriteit van het Afstammingscentrum. Nu er concrete aanwijzingen zijn, kunnen we niet langer toezien hoe een door de overheid gesubsidieerde organisatie het oprichtingsdecreet met de voeten treedt en zaken bewust anders laat uitschijnen dan ze zijn. Dit alles louter ten behoeve van zichzelf en ten koste van andere organisaties en doelgroepen.” zegt Steph Raeymaekers.

 

“We rekenen op een grondig onderzoek en transparantie in bevindingen. Mochten er inbreuken vastgesteld worden, hopen we dat de minister correct zal handelen, desnoods sancties oplegt. Daarnaast roepen we beleidsmakers op eerst het gehele werkveld te evalueren en niet langer blind subsidies slechts aan eigen initiatieven te spenderen, maar ze te verdelen over organisaties die aantoonbaar het echte verschil maken.“ besluit ze.

 

Donorkinderen vzw

In 2014 werd Donorkinderen vzw opgericht met als doel de rechten, belangen en welzijn van donorkinderen niet alleen te behartigen maar ook in het maatschappelijke debat op allerlei vlakken te vertegenwoordigen en te verdedigen.

Katrien_Govaert_MyHeritage.png
bottom of page