top of page

You want

Je bent een deel van de som. Zonder jou, geen (donor)kind. 

 

Vermoedelijk heb je er niet echt bij stil gestaan dat door jouw zaad er ooit een kind deze aardbol zou bewandelen op zoek naar zijn roots, op zoek naar jou. Misschien heb je op latere leeftijd of door zelf kinderen te krijgen, pas beseft die kwakjes in het bakje er voor zorgde dat er kinderen rondliepen met de helft van je genen.

Mogelijks ben je zelf wel benieuwd naar je donorkinderen, maar dacht je dat het nooit mogelijk of dat je het recht had als donor een signaal te mogen geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonimiteit is een illusie
Allereerst, het is niet omdat men je vroeger anonimiteit beloofde dat deze absoluut gegarandeerd kan worden. Deze belofte of achterpoort in de wet blijft in strijd met het Europees Verdrag inzake de rechten van het Kind. Zo hebben er ondertussen al een aantal rechtzaken in het buitenland plaatsgevonden waarbij de rechter heeft geoordeeld dat die 'gegarandeerde' anonimiteit haaks staat op het recht van het kind om zijn afkomst te kennen. 

Daarnaast heb je ook de opmars van DNA-testing dat er voor zorgt dat steeds meer mensen niet alleen hun eigen afkomst kunnen controleren, maar er matches worden gelegd tussen geregistreerde biologische familieleden. 

Hello, is it you I am looking for? 
Vermoedelijk zal de arts je niet hebben verteld dat door je daad er kinderen zouden rondlopen hard op zoek naar jou of naar andere donorkinderen verwekt met jouw materiaal.

 

Ook voor jou, en je eigen kinderen, is het belangrijk niet alleen te weten of maar ook hoeveel donorkinderen van jou rondlopen. Deze mensen hebben trouwens geen toegang tot medische informatie, wat heel nefast kan zijn voor hun eigen gezondheid en die van kinderen. 

 

Change is coming

Een wetwijziging komt er aan. Mocht je je wensen aan te melden bij ons register of je laten registeren in de DNA-databank die donorkinderen en donoren matched maar ook professioneel begeleidt, stuur ons gerust een mailtje. 

bottom of page