top of page

Oud Nieuws

Donorkinderen zoeken hun biologische familie
10 februari 2017

 

Steeds meer donorkinderen maken gebruik van sociale en andere media om hun onbekende biologische familie alsnog te kunnen vinden. Hieronder vind je de 3 oproepen die de afgelopen en komende maanden vermoedelijk werden gelanceerd en mogelijks op gepikt zullen worden.

An is een Belgisch donorkind. Ze werd verwekt toen haar ouders bij een androloog in Halle op consulatie gingen.

 

Je kan An’s zoektocht volgen via fb www.facebook.com/Angaatopzoek en http://angaatopzoek.be/

Ester komt uit Nederland. Haar ouders gingen ten rade bij een zekere dr. Leo Swaab in Amsterdam begin jaren ’70. Ook zij startte een blog en nam deel aan Spoorloos.

 

Ondertussen zet Ester zich in om het Nederlands donorconceptie-beleid bij te schaven en beoogt ze tegemoetkomingen van de overheid te bewerkstellingen ten aanzien van de donorkinderen die vroeger onder anonieme noemer werden verwekt.

 

Esters zoektocht kan je volgen via http://esterdelau.nl/

Onze voorzitter Steph waagt zich dit jaar ook aan haar zoektocht. Vorige zomer achterhaalde ze dat de zoektocht nog net iets moeilijker dan moeilijk zal worden nu ze weet dat zij en haar zus niet dezelfde biologische vader delen ookal zaten ze samen in moedersbuik. Ze zal haar zoektocht ook op film proberen vast te leggen. Wie levert het haar en ons een mooie documentaire op.

Ook zij startte een blog https://stephzoektfamilie.wordpress.com/ 

en bijhorende fbpagina https://www.facebook.com/StephZoekt/

 

Recordaantal inschrijvingen voor DNA-databank Ancestry 
10 februari 2017

 

Het is al langer bekend dat de online DNA-databanken in de lift zitten. Wereldwijd registeren zich steeds meer mensen. Sommigen doen het in de hoop hun familie te vinden, anderen dan weer om hun familieboom verder te kunnen uittekenen.

 

De online DNA-databank Ancestry verkocht afgelopen kwartaal maar liefst 1,4 miljoen DNA kits, waarvan 560 000 alleen al tijdens de afgelopen feestperiode. Het platform zit hierdoor momenteel nu aan 3 miljoen gebruikers. Dit betekent ook 3 miljoen kansen om je biologische familie te vinden.

Werkgroep Afstamming – kabinet Vandeurzen 
2 februari 2017

De afgelopen maanden heeft de werkgroep Afstamming niet stilgezeten. Eind november werden verschillende stakeholders uitgenodigd voor Rondetafelgesprekken ter toetsing van de conceptnota die de werkgroep opstelde. Alle input en feedback werden ondertussen verzameld en verwerkt in een finale versie van de conceptnota.

Deze nota zal weldra voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement waarbij we hopen op een positief onthaal zodat in 2018 de Belgische DNA-databank effectief opgestart zal worden.  

Symposium UA ‘The meaning of genes’ 
17 januari 2017

Op dinsdag 17 januari organiseerde de Universiteit van Antwerpen organiseerde UA’s prof. Kristien Hens en prof. Astrid Indekeu (KUL) het symposium rond de betekenis van genen in donor conceptie. Heel wat sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun kennis aangaande het thema.

 

Op het symposium werden ook de eerste conclusies van gevoerde focusgroepen meegedeeld:

 • Genen zijn belangrijk als referentiepunt, om zichzelf te kunnen definiëren

 • Associatie met familiebanden maakt het moeilijk(er) door biologische connectie en herkenning

 • status donor: aan de ene kant een bron van informatie, maar aan de andere kant ook wordt deze persoon ook als een bedreigend ervaren

 • Het belang van genen kunnen opflikkeren op bepaalde momenten of omstandigheden: adolescentie, relatie, krijgen van kinderen, …

 • Het belang van genen is zowel een sociologisch als biologisch gegeven

Commissie Herijking Ouderschap Nederland
7 december 2016

Het adviesrapport van de Nederlandse staatcommissie aangaande de herijking ouderschap werd begin december in Den Haag wereldkundig gemaakt. De commissie boog zich twee jaar lang over een aantal hete hangijzers zoals afstamming, gezag, meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

 

Niet alleen wij, maar ook anderen, stelden vast dat het advies vooral lijkt in te spelen op de verzuchtingen en bezorgheden van volwassenen met een kinderwens, dan het grootst mogelijk welzijn van de jonge en volwassenen donorkinderen na te streven. 

Oproep deelname onlineonderzoek: families na donorconceptie
3 december 2016

 

Je bent een donorkind (16+) of je bent de (wens)ouder van een donorkind? Alvast zal je vanuit je omgeving of de samenleving hierover reacties hebben gekregen. Om alle mogelijke verschillende ervaringen in beeld te kunnen brengen werd deze vragenlijst opgesteld. Deelnemen kan zonder je identiteit kenbaar te maken.

 

Deze enquête staat open voor alle types van gezinnen die gevormd worden of werden via donorconceptie: heteroseksueel, lesbisch, homoseksueel, alleenstaand, … via sperma-, eicel-, embryodonatie of draagmoederschap, maar ook voor zij die overwegen om een kind via deze weg te krijgen.

 

Reken een 30tal minuutjes om je doorheen de lijst te klikken. Deelname is bijzonder waardevol daar dit onderzoek licht zal werpen op de psychosociale impact voor donorgezinnen en mogelijks hou je er ook nog een waardebon van 50 euro aan over.

 

Link naar de vragenlijst http://soc.kuleuven.be/ceso/news/families-na-donorconceptie-in-de-samenleving 

Rechtszaak tegen Nordic Cryo spermabank gestart 
28 oktober 2016

 

Vorige week startte in Denemarken de rechtszaak tegen de Nordic Cryo bank nav het schandaal van het gebruik van het zaad van een spermadonor die een ernstige genetische aandoening had, meer bepaald NF1.
 

In 2013 brachten wij het Belgische aandeel in dit schandaal aan het licht.
 

Niet alleen werden er teveel kinderen met het zaad verwekt, velen van hen hebben de aandoening overgeërfd. Maar de Nordic Cryo bank wordt ook verweten dat ze nalatig waren daar er vermoedens zijn dat de donor niet correct of volledig gescreend werd.

De uitspraak wordt eind november verwacht. Meer informatie over deze zaak, kan je terug vinden via deze link http://www.donorkinderen.com/cryo-donor-7042-nf1 

Rechtszaak dreigt tegen Nederlandse fertiliteitsarts 
25 oktober 2016

 

Op 25 oktober werd bekend dat een aantal Nederlandse ouders en donorkinderen juridische stappen overwegen tegen de Nederlandse fertiliteitsarts Jan Karbaat wegens vermoedens van wanbeheer: gebruik van eigen sperma, toedienen van ander sperma dan afgesproken, donoren die niet gescreend werden, ....

Donorkind Monique getuigde in EenVandaag over de knagende vermoedens en de onrust die haar onbekende afkomst teweeg brengt.

Mochten er Belgische ouders bij deze arts in behandeling zijn geweest, of weet hebben dat hun ziekenhuis samenwerkte met o.m. Centrum Bijdrop, gelieve contact op te nemen met Laura Bosch L.Bosch@defenceforchildren.nl of Stichting Donorkind Nederland info@donorkind.nl.

Duits gerecht (her)bevestigd: geen anonimiteit 
18 oktober 2016

 

Het Duitse gerecht oordeelde op 18 oktober dat het recht van het (donor)kind om diens eigen afkomst te kennen hoger geschikt is aan het recht op privacy van een donor.

Vorig jaar werd hetzelfde juridisch oordeel geveld in een andere zaak waarbij, naast het recht op afkomst ook werd benadrukt dat er geen leeftijdslimiet aan het kind mag opgelegd worden wanneer deze de behoefte uitdrukt om te willen weten wie zijn onbekende biologische ouder(s) is/zijn. 

DNA Detectives NL/BL

10 oktober 2016

 

Voor zij die zoeken weten dat de sleutel naar het mogelijks vinden in je DNA verstopt zit. Een aantal mensen bundelden hun krachten en richtten een platform op om anderen wegwijs te maken in de wondere wereld van genetische verwantschap.

Momenteel zijn er heel wat online DNA-databanken die je in staat stellen niet alleen te zoeken, maar ook om effectief je biologische familie te vinden. Een Nederlands donorkind startte met de facebookpagina Donor Detectives NL/BE, het Nederlandstalig broertje van DNA Detectives en DNA for the Donor Conceived.

Aanmelden doe je via https://www.facebook.com/donordetectivesnl/?fref=ts 

Belgisch donorkind deelt haar zoektocht via een blog 

3 oktober 2016

Een tijdje terug leerde we An kennen. An is een geweldige jongedame die op zoek is naar de puzzelstukjes die de storm in hart en hoofd kan temmen.

Ze begon een blog. Als je wil kan je met haar meelopen, als sympathisant, vriend of metgezel. We hopen van harte dat zij (en alle anderen) antwoorden mag en kan vinden.

Link naar An’s blog https://opzoektocht.wordpress.com 

Werkgroep afstamming organiseert ronde tafel gesprekken 
30 september 2016

 

Naar aanleiding van de hoorzittingen die plaatsvonden in het Vlaams Parlement aangaande de gedwongen adopties, werd op initiatief van minister Vandeurzen de werkgroep afstamming opgericht. Onze voorzitter werd uitgenodigd om als officieel lid toe te treden.

De werkgroep werkte maandenlang aan concrete adviezen en voorstellen ter oprichting van een afstammingscentrum en DNA-databank om mogelijkheden te kunnen bieden aan eenieder die met vragen over een onbekende afkomst zit. Hetzij geadopteerden, donorkinderen, afstandsmoeders, ouders, ...

Deze voorstellen zullen eind november afgetoetst en besproken worden met verschillende betrokken partijen, belangenverenigingen, juristen, ethici, ....

Dit zal ongetwijfeld vervolgd worden. 

Amerikaanse draagmoederbeur landde in Brussel 
28 september 2016

 

Zoals vorig jaar landde de Amerikaanse draagmoedersbeurs Men Having Babies in Brussel en zakten we af om het bij te wonen. Ook deze keer was er alles in aanbieding voor zij die eicellen en/of baarmoeder te kort komen om hun kinderwens in vervulling te kunnen laten gaan. En net zoals vorige keer was er dit jaar ook weinig aandacht voor de belangen en welzijn van donor/draagmoeder-kinderen.

Een blog werd geschreven. Deze werd ook in het Engels verspreid. Hierop kregen we een zeer bitsige reactie van één van de organisatoren, waardoor een uitgebreid weerwoord niet kon uitblijven.

Blog (1) Draagmoedersbeurs: ‘Because nature is so homophobic’

 

Blog (2) Men Having Babies Behaving Badly

 

Amerikaans donorkind gehoord in commissie United Nations 
27 september 2016

 

Amerikaans donorkind Katy Doran kreeg, naast anderen, de gelegenheid gehoord te worden in een panelcommissie van de UN, en verschafte toelichting over de implicaties voor diegenen die bewust worden weggerukt van hun biologische familie: donor –en draagmoederkinderen.

Ze verwees er naar de Amerikaanse documentaire Anonymous Father’s day, maar vertelde ook haar persoonlijk verhaal. Ze had het over de veranderende maatschappelijke tendens waarbij door het najagen van een individueel verlangen naar een kind steeds meer kinderen zonder hun beide biologische ouders, en familie moeten opgroeien. En dit, omdat dit zo voor hen voorbedachte rade werd bepaald.

Haar fragment is vanaf 33:00 te bekijken http://webtv.un.org/watch/the-rights-of-the-child-parents- science-and-experience/5161366192001#full-text 

Nieuw boek AnonymousUs.org te koop
15 september 2016

 

Alana Newman, een Amerikaans donorkind, richtte het getuigenissen-platform www.AnonymousUs.org op: een plek waar onder meer donorkinderen, ouders, donoren, biologische familie hun verhaal kunnen posten.

Alana bundelde een 100-tal nieuwe ingediende getuigenissen. Een waardevol boek die de andere kant van de reproductieve wand zichtbaar maakt.

Een must read voor eenieder die wil begrijpen of begrepen wil worden. Momenteel is het boek enkel in Kindle-versie te bestellen. De papieren versie komt weldra uit.

Bestellen kan via https://www.amazon.com/Us-Project-Book-ebook/dp/B01M8II4M3 

1 drieling, 1 cocktail van verschillende spermastalen
30 juli 2016

 

Vrijdag kreeg onze voorzitter, Steph Raeymaekers, het resultaat van het bijkomend DNA-onderzoek meegedeeld. Het blijkt dat bij de inseminatie bij haar moeder een cocktail van verschillende spermastalen werd toegediend. Dit resulteerde in het gegeven dat Sophie (haar zus) een andere biologische vader dan haar en haar broer heeft.

Veerle Beel van De Standaard bracht hun verhaal naar buiten. Ondertussen werd het nieuws opgepikt door allerlei media: krant, TV en radio. 


Link naar het artikel van De Standaard, Het Nieuwsblad en VRT-journaal
Link naar de blog van Steph; 1 drieling, 1 cocktail van spermastalen.

1 drieling, 2 biologische vaders
11 juli 2016

 

Steph, onze voorzitter, is van een drieling. Op haar 25ste kwam ze er achter dat ze, samen met haar broer en zus, een donorkind was.

 

De afgelopen jaren schoof ze haar persoonlijke zoektocht naar achter om zich vooral ten volle te kunnen inzetten voor andere donorkinderen en een beter beleid. 

Eén van de vragen die in haar achterhoofd sluimerde was of ze dezelfde biologische vader deelde met haar broer en zus. Een aantal weken geleden namen ze deel aan een DNA-onderzoek…Lees hier haar blog https://donorkinderen.wordpress.com/2016/07/03/1-drieling-2-biologische-vaders/

Bijeenkomst zaterdag 30 juli
10 juli 2016

 

Op zaterdag 30 juli organiseren we een bijeenkomst voor donorkinderen. Ben je een donorkind en wil je er graag bij zijn, dan kan je je hiervoor inschrijven via onze facebookpagina of website.

 

De locatie wordt gekozen op basis van het onderlinge geografisch raakpunt. Uiteraard mag je deze keer ook iemand meepakken, mocht je je daar comfortabeler bij voelen.

Geheime Facebookgroep voor Belgische donorkinderen en donoren
30 juni 2016

 

In Nederland vond een donorkind haar biologische vader elkaar doordat ze beiden in een geheime Facebookgroep voor Nederlandse donorkinderen en donoren zaten. Naar aanleiding van hun bijzondere verhaal, besloten we een afzonderlijke geheime groep voor Belgische donorkinderen (en donoren) te maken.

Ben je een Belgisch donorkind of donor op zoek een veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor anderen of mogelijks ook om een halfbroer/zus/donor te vinden, stuur ons via onze Facebookpagina Donorkinderen België een privé bericht zodat we je aan de groep kunnen toevoegen. 

 

Het bijzondere verhaal van Nederlands donorkind Iris en haar donorvader kan je iets verderop lezen.

Werkgroep afstamming
29 juni 2016

 

Op vraag van het Vlaams Parlement, gaf minister Vandeurzen zijn goedkeuring om onder de vleugels van zijn kabinet een werkgroep op te richten. Een werkgroep die zich niet alleen buigt over de problematieken die ontstaan wanneer iemands afkomst ontbreekt of wordt ontnomen, maar ook om een aantal constructieve voorstellen te formuleren teneinde echte mogelijkheden aan te kunnen bieden aan diegenen die op zoek zijn naar hun biologische familie. Mogelijkheden die niet alleen degelijk juridisch omkaderd horen te zijn, maar meer zullen omvatten dan enkel DNA-onderzoek.

 

Ondertussen hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden. De eerste draft van concrete voorstellen zal binnenkort ter nazicht aan de minister overhandigd worden.

Flair - dossier donorkinderen
14 juni 2016

 

In juni verscheen het dossier donorkinderen in de Belgische Flair. De Nederlandse Monique, evenals de Belgische Jessie deelden hun persoonlijk verhaal. Maar ook onze voorzitter Steph kwam aan het woord om wat toelichting te verschaffen over de Belgische wetgeving en effectieve beleid.

 

Hun stuk werd ook gepubliceerd in de Franstalige Flair en die uit Nederland. 

Donorkind Iris vond bij toeval haar donorvader Erwin via geheime Facebookgroep
31 mei 2016

 

Van de ene op de andere dag op je biologische vader stuiten. Het overkwam Iris Mishara Duivenman (23). Zelf moet ze nog een beetje bijkomen van het bijzondere nieuws. "Na 23 jaar zag ik hem ineens. Daar. Op het beeldscherm."

 

Voor haar afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Journalistiek maakt de Rotterdamse een documentaire over spermadonaties in de jaren 90. "Ik zocht een spermadonor die iets kon vertellen over zijn motieven. Na een paar klikken in een Facebookgroep voor spermadonoren en kinderen, stuitte ik op ene Erwin. Ik bekeek zijn foto's en na 23 jaar zag ik hem ineens. Daar. Op het beeldscherm. Ik voelde het, maar bleef sceptisch."

 

Bekijk hun interview op RTL https://vimeo.com/169087195

Lezingen - debatten 
maart - juni

 

Aan heel wat lezingen en debatten werden deelgenomen. We zetten ze even op een rijtje:
 

 • Een aantal laatstejaarsstudenten van de Thomas More Hogeschool te Mechelen organiseerden in juni een studiodebat over spermadonatie.

  Het werd een boeiend maar ook  pittig debat met onder meer Jean-Jacques De Gucht en Valerie Van Peel.
   

 • Professor Jean-Jacques Cassiman werd in april door het college Sint-Gummaruscollege in Lier gevraagd om aan de laatstejaars een lezing te geven over genetica en identiteit. We vervoegden hem om de studenten niet alleen een oprechte getuigenis voor te schotelen, maar hen ook te doen nadenken over de mogelijke gevolgen rond donorconceptie.

 • PXL Hogeschool Hasselt nodigde ons samen met Veerle Laureyns (www.eicelacceptatie.be ) uit om een lezing te geven aan toekomstige vroedvrouwen.

   

 • Op uitnodiging van Géraldine Mathieu gaven we aan L’Université de Namur voor een zeventigtal studenten een uiteenzetting over donorconceptie en draagmoederschap waarbij we het accent legden bij de gevolgen bij de mensen die door zulke constructies worden verwekt: ontbrekende afkomst, onbekende biologische familie, potentiële psychologische weerslag, …

Eerste Belgische match tussen donor en donorkind zorgt voor juridisch drijfzand
16 maart 2016

 

We wisten al geruime tijd dat de eerste Belgische match tussen donorkind en haar donorvader een feit was. Beiden lieten zich registreren in de Nederlandse DNA-databank van FIOM. De vrouw schreef zich eind 2012 in. Haar biologische vader deed het pas een 4tal maanden terug.

 

Slechts 15 landgenoten stonden in de bank: 13 donorkinderen en 2 donoren, toch was het voldoende om tot een match te leiden. Nog bijzonder aan het toeval is dat als ze nooit had deelgenomen aan een TV reportage, ze zich misschien niet had laten overtuigen om een staal af te staan. Het is fantastisch dat alvast 1 naald in de grote hooiberg werd gevonden.

 

Lees meer

Donorkind stapt naar Europees Hof - in need of your support
14 maart 2016

 

Française Audrey Kermalvezen is niet alleen een donorkind maar ook lid van de donorkinderenorganisatie PMA in Frankrijk.

Een aantal jaren geleden haar juridische strijd om meer te kunnen weten over haar anonieme biologische vader/donor. Ze schreef er trouwens ook boek over.

Nu de Conseil d’Etat, de hoogste rechtbank in Frankrijk, haar verzoek heeft verworpen, zit er voor Audrey niets anders op dan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.

 

Met haar rechtszaak hoopt ze volgende zaken te bewerkstelligen:

 • niet identificeerbare informatie over het aantal halfbroers/zussen, medische info en eventueel overlijden van de donor

 • contact tussen het ziekenhuis en haar biologische vader waarbij gepolst wordt of hij zich voor haar kenbaar wenst te maken (mocht hij nog leven)

 

Het spreekt voor zich dat de uitspraak in deze rechtszaak ook voor andere donorkinderen belangrijk is: vooral voor die kinderen uit Europese landen komen waarbij de anonimiteit nog niet is afgeschaft. 

 

Zo een rechtszaak kost veel geld. Om de kosten voor haar wat dragelijker te maken hopen Audrey en haar organisatie gehoor te vinden bij mensen die centjes of heel wat centjes kunnen missen wetende dat ze bijdragen aan wat mogelijks het keerpunt maar ook het verschil kan maken voor zoveel donor- en draagmoederkinderen.

Al beetjes helpen, zelfs al je maar een paar euro’s te geven hebt. Er kan gestort worden tot 1 mei 2016.
Link naar de inzamelactie.

Victoria (AU): retroactieve opheffing anonimiteit
23 februari 2016

 

De Victoriaanse minister voor Volksgezondheid maakte op 23 februari bekend dat vanaf 1 maart 2017 alle donorkinderen niet alleen het recht maar ook toegang zullen krijgen tot informatie over hun biologische ouder(s).


Het land hoopt hiermee tegemoet te komen aan de vragen van die kinderen die gediscrimineerd werden louter omdat ze in een tijdperk werden verwekt wanneer anonimiteit de wettelijke norm was.

 

Heel wat landen hebben ondertussen de anonimiteit afschaft. Victoria is het eerste land dat wenst dit retroactief ook door te trekken.

Arrest Delphine Boël: bloed is dikker dan inkt
3 februari 2016

 

Op 3 februari oordeelde het Grondwettelijk Hof inzake de rechtszaak van Delphine Boël in haar voordeel.

Het arrest gaf duidelijk te kennen dat het recht van het kind om zijn biologische identiteit te kennen belangrijker is dan de belangen van de andere betrokken partijen. Delphine mag dus mag haar strijd verder zetten. 

 

Haar rechtszaak zou ook wel eens een keerpunt kunnen betekenen voor niet alleen andere buitenechtelijke kinderen, maar ook voor donorkinderen.

Mogelijke implicaties van het arrest kan je terug vinden in één van onze blogs en via het interview in de Standaard met prof. Frederik Swennen.

Draagmoederschap: niet in het belang van moeder en kind
19 januari 2016

 

Op dinsdag 19 januari organiseerde L’unversité des femmes een studiedag over draagmoederschap. Dit deden ze uit noodzaak omdat geen enkele politieke partij hen aan het woord wou laten tijdens de hoorzittingen in de Senaat.

Groot is de contractie wanneer politieke partijen pretenderen en declareren dat de belangen van moeder en kind prioritair zijn, maar er niet slagen ze een volwaardige stem te geven in dit debat. Opvallend is dat enkel de potentiële doelgroep van wensouders daadwerkelijk werd uitgenodigd op 1 of meerdere van de 20 hoorzittingen…

Samen met Géraldine Mathieu zakten we naar Brussel af om de studiedag bij te wonen. Hieronder de link naar ons verslag

Aartsbisschop De Kessel, Bisschop Bonny en het Vaticaan 
januari 2016

 

Een aantal maanden geleden stuurden we brieven uit naar onder meer Aartsbisschop De Kessel, Bisschop Bonny en het Vaticaan.

 

Verheugd gaven zowel Aartsbisschop De Kesel als Monseigneur Bonny een positief gevolg aan ons verzoek voor een gesprek. Het werd een hartelijke en warme ontmoeting.

 

Het is voor ons belangrijk dat ze beide op de hoogte zijn van de vragen en gevolgen die kinderen ondervinden wanneer ze onder anonieme noemer worden verwekt.

Ondertussen kregen we ook een brief terug van het Vaticaan. Er zit nog geen ontmoeting in maar onvermijdelijk zal de Paus zich ooit moeten uitspreken over donorconceptie en draagmoederschap waarbij we hopen dat insteek vanuit het belang van het kind zal vertrekken.

Politieke update: wetsvoorstellen donorconceptie 
24 december 2015

 

Naar aanleiding van de hoorzittingen rond donorconceptie werd er een meerderheidsoverleg opgestart tussen een aantal politieke partijen, in de hoop een compromis te (kunnen) bewerkstelligen tussen de 3 wetsvoorstellen die momenteel op tafel liggen.

 

Open VLD herleidde haar voorstel tot een 3 keuzen-menukaart, meer bepaald: identificeerbare, gekende en anonieme donoren. De belangen van de kinderen zijn voor hen, ondergeschikt aan de keuzemogelijkheden van de wensouders en donoren. 
 

De voorstellen van N-VA en CD&V vertrekken daarentegen elk vanuit de belangen van het kind.

Beide partijen wensen geen onderscheid te maken in toegangsverlening tot fundamentele afstammings- informatie mocht het kind hiertoe ooit de behoefte te hebben.

 

Vermoedelijk zullen er in 2016 nieuwe hoorzittingen plaatsvinden.

Onze website weldra in een geheel nieuw kleedje
17 december 2015

 

Momenteel wordt er naarstig gewerkt om onze website niet alleen verder aan te vullen maar om deze ook volledig te vernieuwen. De site zal vanaf 1 januari 2016 effectief online gaan. We hopen alvast dat het resultaat jullie zal smaken. Mochten jullie zelf nog suggesties hebben qua inhoud, onderwerpen, artikels of linken naar documentaires, laat gerust iets weten. 

Voorstelling jaarverslag kinderrechtencommissaris

18 november 2015

 

Voor het derde jaar op rij, zakten we in november af naar het Vlaams Parlement om de voorstelling van het jaarverslag van onze kinderrechtencommissaris bij te wonen. Net zoals voorgaande jaren stonden we versteld van al het goede werk dat hij en zijn team leveren, of trachten te leveren, voor die kinderen wiens stem (nog) niet gehoord wordt wanneer zij hun rechten aankaarten. Dit jaar kreeg de werkgroep afstamming, waarvan we deel van uit maken, een bijzondere vermelding.

Link naar het verslag.

Conferentie over afkomst – Universiteit de Namur
24 november 2015

 

Op 24 november organiseerde Géraldine Mathieu, samen met haar collega’s van de Ethische Commissie CMSE, een conferentie voor Waalse artsen waarbij aan de hand van aantal sprekers het belang van kennis over je afstamming werd toegelicht en onderstreept. Samen met Diane Drory (psychologe), professor JJ Cassiman en Michèle Van Egten (directrice du Service Adoption) kregen we er het woord.

 

Link naar interview met Géraldine Mathieu

 

 

Donorkinderen vzw @ congres in Modena (Italië)
21 november 2015

 

Eind november zakte onze voorzitter af naar Modena om er een presentatie te geven over de complexiteit en directe gevolgen van donorconceptie evenals draagmoederschap. Hieronder de link naar onder meer de presentatie, maar ook naar enkele persartikels Link blog

Link artikels http://www.vanityfair.it/news/mondo/15/11/20/stephanie-figlia-provetta http://avvenire.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=33d92ac5f

 

1O years since the end of donor anonymity: have we got it right?
3 november 2015
 

Op dinsdag 3 november trokken we richting London om er de conferentie/debat “10 years since the end of donor anonymity: have we got it right?” bij te wonen. Groot-Brittannië besliste in 2005 een wetswijziging door te voeren dat kinderen die verwekt worden met het genetisch materiaal van derden, toegangsrecht krijgen tot fundamentele informatie van zichzelf: nl. hun biologische ouder(s) en siblings.

 

Alle sprekers waren unaniem akkoord over het feit dat het de correcte beslissing was om de anonimiteit van donoren af te schaffen. Op het eerste zicht lijkt het Britse beleid een voorbeeld te zijn om ons Belgisch prehistorisch systeem niet alleen te moderniseren maar ook te humaniseren...maar is dat wel zo?
 

Link naar verslag

DNA-databank: kleine update
1 november 2015

Momenteel werken we in de werkgroep afstamming hard aan het creëren van mogelijkheden, zodat zij die wensen om te vinden of gevonden te worden, dit eindelijk ook effectief zullen kunnen. Een van de voorstellen is de oprichting van de DNA-databank.

 

Mogelijks wordt deze gekoppeld aan de reeds bestaande DNA-databank van FIOM. Stichting Donorkind Nederland lanceerde onlangs een sensibiliseercampagne voor onder meer donoren, maar ook voor donorkinderen. Door de uitwisseling van zaad en het oversteken van landgrenzen is het best mogelijk dat je donor(kinderen) reeds in deze DNA-databank geregistreerd staat.

 

Oproep aan donoren: geef je donorkinderen de kans dat ontbrekend stukje van zichzelf te kunnen achterhalen, maar geef ook vooral jezelf de kans om ze te kunnen vinden.

Link naar filmpje
 

Link naar aanmelding DNA-databank

Filmvoorstelling & debat in aantocht i.s.m. UA
29 oktober 2015

 

Er zijn concrete plannen om in februari of maart een filmvoorstelling en debat te organiseren, dit in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen. We kunnen jullie al wel verklappen dat de bekroonde documentaire ‘Anonymous father’s day’ zal vertoont worden.

Mocht al interesse hebben om de vertoning bij te wonen, mail ons gerust.

Link naar trailer

Symposium – Parenthood – Ugent
28 augustus 2015
 

Eind augustus organiseerde de Parenthood-researchgroup van het Ugent een tweedaags Symposium met als titel “Donor conception: An unfamiliar path to a normal family?”

 

Op het programma binnenlandse en buitenlandsesprekers, voornamelijk onderzoekers en zelfs de managing director van de grootste spermabank ter wereld, Cryos International, kwam er een toelichting geven. Net zoals voorgaande jaren was er in hun programma geen plaats voor donorfamilies-, noch donorkinderenorganisaties, en werden deze zelfs niet rechtstreeks over deze conferentie geïnformeerd. Een delegatie van organisaties uit de UK, Duitsland en België kochten, net zoals ons, dan maar een toegangsbewijs om het alsnog te kunnen bijwonen.

 

Het werd een boeiende dag met een aantal interessante onderzoeksresultaten, met heel wat constructieve en kritische bijdragen vanuit het publiek.

 

Link naar ons kort verslagje

Link naar verslag Olivia van DonorConceptionNetwork (UK)

Jenn’s mens van wens is geboren
27 juni 2015
 

In de ochtend van 27 juni was het zover ... het kleine wonder van Jenn besloot haar intrede te maken. En wat voor eentje.

 

Op zaterdag werd haar (nu al geweldige) dochtertje Juliette geboren. De bevalling verliep vlot en de papa was er bij toen hun dochter voor het eerst haar stem liet weerklinken. Een dag na haar geboorte gingen we op bezoek om dochterlief effectief in hart en armen te omsluiten. Juliette, moeder, vader, grootouders, eiceldonor, partners, vrienden en familie stellen het meer dan goed.

 

Benieuwd naar het verhaal? https://donorkinderen.wordpress.com/2015/03/08/een-mens-van-een-wens/
Benieuwd naar het reilen en zeilen van Jenn en Juliette?https://www.facebook.com/mamazoekt1000metersenpeters?fref=ts

Wetsvoorstellen CD&V en N-VA
17 mei 2015

Toen we in september 2012 de eerste stappen zetten om niet alleen de hand uit te reiken naar donorkinderen, (wens)ouders en donoren, werd ook de start van een politieke lobby ingeluid.

 

Op onze route N-VA en CD&V die na het voeren van gesprekken, al onze kennis als netwerk aangeboden kregen, waarna beiden partijen zich verder grondig verdiepten in dit complexe thema.

 

Onder meer Els Van Hoof (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA) hebben hun schouders gezet onder een wetsvoorstel die een grondige hervorming van het huidige beleid wenst in te luiden. Niet alleen zetten beide politieke partijen zwaar in op betere hulpverlening, register, degelijke omkadering en nazorg ten aanzien van alle betrokken actoren: het is voor het eerst in onze Belgische geschiedenis dat politici de fundamentele belangen van de mensen die door zulke behandelingen worden verwekt, niet alleen erkent, maar ze ook effectief – en zonder onderscheid – wenst toe te kennen.

 

Beide wetsvoorstellen trachten een keuzevrijheid aan te reiken voor elk donorkind om al dan niet meer te kunnen weten over diens afkomst of halfbroers – en zussen, zodat mocht de oer behoefte ooit aan de oppervlakte komen bovendrijven, deze informatie beschikbaar is. Als beleidsmakers wensen zij hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de kinderen op te nemen, zonder de noden van (wens)ouders als donoren uit het oog te verliezen. Oprechte dank aan een ieder die er toe bijdroeg om onze politici van voldoende onderbouwde als degelijke argumenten te voorzien, zodat het debat op een serene manier gevoerd kan worden.

 

Link naar artikel CD&V & N-VA

Amerikaanse draagmoederbeurs voor Europese homo's
4 mei 2015
 

Begin mei organiseerde de Amerikaanse Men Having Babies een draagmoederbeurs voor Europese homo’s. We boekten reeds maanden op voorhand een ticketje en brachten een journaliste van De Standaard op de hoogte. Nooit gedacht dat die ene mail, voor zoveel ophef of persbelangstellingen zou veroorzaken.

 

Het was en werd niet zomaar een conferentie, maar één waar wensvaders hart en oor te luister konden leggen, op zoek naar mogelijkheden om hun kinderwens alsnog te kunnen invullen. Die dag had zo wat alles in aanbieding: mocht je geld te veel maar een baarmoeder, eicellen of wetgeving in eigen land te kort komen.

 

Ook wij waren van de partij, niet als spreker, doch als kritische toeschouwer.

Hier de link naar ons verslag van die dag.

Gedwongen adopties - Oprichting DNA-databank in wording
4 mei 2015
 

In voorgaande nieuwsbrieven vermelden we reeds onze band met Mater Matuta vzw, de organisatie die zich inzet voor de belangen van geboorteouders en hun kinderen die door het toedoen van derden van elkaar gescheiden werden, toen moeders werden gedwongen hun pasgeborene ter adoptie af te staan. 

 

Mater Matuta vzw bracht het schandaal onder de aandacht van onze Belgische politici, plenaire vergaderingen werden georganiseerd en een experten panel aangesteld. Met een aantal leden van het panel hebben we de afgelopen jaren al een goede relatie opgebouwd, en konden we langs de zijlijn een deel van onze kennis en expertise met hen delen.

 

Op 4 mei heeft het experten panel zijn eindrapport overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. In het rapport analyseert het panel de problematiek rond gedwongen adopties en doet het 19 aanbevelingen. Onder de aanbevelingen was er bijzondere aandacht voor de problematiek rond afstamming. 

 

Er werden gelijkenissen vastgesteld met de recente ontwikkelingen zoals anoniem donorschap en draagmoederschap. Het panel verzoekt om een grondig debat over afstammingsvragen. Daarnaast ziet het dit rapport als een beginpunt en hoopt dat deze aanbevelingen leiden tot daadwerkelijke veranderingen in de context van het adoptiegebeuren maar ook ruimer, met name in alle materies die met afstamming te maken hebben.

 

Link eindrapport

Link artikel De Standaard, Veerle Beel – Geadopteerd of Weggegeven?

Mijlpaal Belgische geschiedenis: voor het eerst zal een donorkind/donorkinderenorganisatie standpunten tijdens hoorzitting bepleiten - Commissie Volksgezondheid

24 februari 2015

 

Voor eerst in onze Belgische geschiedenis werd een donorkind/donorkinderenorganisatie gevraagd om, naar aanleiding van een ingediend wetsvoorstel aangaande fertiliteitbehandelingen met donormateriaal de standpunten van donorkinderen te vertegenwoordigen en bepleiten tijdens hoorzittingen.

Wij zullen op dinsdag 24 februari, naast 11 andere uitgenodigden, trachten aan te tonen dat niet alleen dit wetsvoorstel maar ook het huidige beleid ontoereikend is voor alle betrokken partijen. 

Link naar onze toespraak alsook link naar de blog over de hoorzittingen

Lees er meer over in onze nieuwsbrief

Op zoek naar ouder nieuws? Click hier.
bottom of page