top of page

Laatste Nieuws

442442352_853762783448571_5450799297988310533_n.jpg
2 bijeenkomsten deze zomer
mei 2024

 

Komende zomer organiseren we maar liefst 2 bijeenkomsten.  De eerste zal op zaterdag 27 juli in Brussel in de namiddag plaatsvinden. De andere bijeenkomst zal in Antwerpen op zaterdag 17 augustus doorgaan.  Ben je een donorkind of heb je ooit gedoneerd, dan ben je van harte welkom. Je mag ook altijd iemand meenemen als je dat wenst. Wij zorgen alvast voor een gezellige setting en goed gezelschap.

Je aanmelden voor een bijeenkomst kan via dit inschrijvingsformulier.

Gynaecoloog uit Torhout moet DNA afstaan na vermoedelijke inseminatie met eigen sperma
mei 2024

 

In 2022 brachten we samen in Terzake aan het licht dat een fertiliteitsarts (72) van het voormalige Sint-Rembertziekenhuis naar grote waarschijnlijkheid zijn eigen sperma ter verwekking van donorkinderen heeft gebruikt. Een donorkind had na een lange zoektocht sterke vermoedens dat de arts mogelijks zijn biologische vader zou kunnen zijn. Aan zijn ouders had de arts meegedeeld het sperma van een anonieme donor te insemineren.


Het parket startte een onderzoek maar de arts ontkende de feiten. De zaak werd geseponeerd op basis van verjaring van de mogelijke ‘medische fout’. Verschillende informele pogingen werden ondernomen om de arts te overhalen vrijwillig een DNA af te staan zodat het donorkind uitsluitsel over zijn afstamming kon krijgen. De arts weigerde keer op keer. Er zat niets meer anders op voor het donorkind dan een burgerrechtelijke procedure te starten. 

In Brugge oordeelde de rechtbank begin mei dat de gynaecoloog uit Torhout DNA afstaan een vergelijkend onderzoek moet afstaan. Als hij niet meewerkt, moet hij een dwangsom van 1.500 euro per dag betalen.

Schermafbeelding 2024-05-13 om 07.57.20.png
Schoysman1972.png
Sperma studenten VUB misbruikt ter verwekking van donorkinderen 
april 2024 

 

2In april maakten we bekend dat een professor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en gerenommeerde fertiliteitsarts sperma van studenten heeft misbruikt en daarmee minstens al twee donorkinderen heeft verwekt. Een betrokken student getuigde hierover in De Standaard. De arts in kwestie lanceerde een oproep ter deelname aan een wetenschappelijke studie over mannelijke vruchtbaarheid in de aula’s waar hij lesgaf. Het was onder dat voorwendsel dat het slachtoffer zijn sperma afstond. 40 jaar later deed de man nietsvermoedend een DNA-test bij de DNA-databank MyHeritage. Hij werd onverwacht gematched met twee biologische zonen die elk in een ander gezin opgroeiden. 

UZ Jette ontdekt tot op vandaag dat zulke wetenschappelijke studies hebben plaatsgevonden. Zowel de VUB als UZ Jette weigeren een onderzoek te starten. Onze verzoeken om met elkaar in dialoog te treden zodat mensen correct geïnformeerd en begeleid kunnen worden voorlopig genegeerd. 

3 bijeenkomsten in 2023
dec 2023 

 

2023 sloten we af met de 3e bijeenkomst van dit jaar. Op zaterdag 30 december mochten we maar liefst 28 mensen ontvangen in een gezellig restaurantje te Gent. Altijd fijn om oude en nieuwe gezichten te begroeten. Deze keer waren er ook een donor, zijn partner en wat mama’s van de partij. De andere bijeenkomsten vonden afgelopen zomer plaats: in juli was dit in Brussel, in augustus was het in Antwerpen te doen. 

Hou onze facebookpagina in de gaten voor de aankondiging van een volgende bijeenkomst. Wie weet tot dan. 

406480615_745177020973815_381236904734078266_n.jpg
2023.png
Vandebroucke belooft sluitend register nav schandaal
juni 2023

 

Samen met Terzake brachten we in juni naar buiten dat de Nederlandse massadonor Jonathan Meijer ook in België heeft gedoneerd. Zijn sperma werd zowel in minstens 2 Belgische ziekenhuizen toegediend maar ook via het internet wist hij verschillende vrouwen te misleiden en te overtuigen om hem als ‘donor’ te gebruiken. 

Een Nederlandse rechtbank legde de man in kwestie ondertussen een spermadonatie-verbod op omdat het acht dat het niet in het belang noch welzijn van zijn donorkinderen is om nog meer halfbroers- en zussen te hebben. Er wordt gesteld dat het aantal donorkinderen van deze man ondertussen ruimschoots de 500 is gepasseerd. Een exact aantal kan niet voorgelegd worden omdat 1. spermabanken en klinieken niet transparant over moeten zijn en 2. er gewoonweg geen sluitende nationale en internationale registers zijn.

Door het naar buitenbrengen van dit schandaal, werd door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke plechtig beloofd werk te maken van een sluitend Belgisch nationaal register. En register had eigenlijk als sinds 2007 wettelijk in voege moeten zijn, maar zowel voormalige ministers Onkelinkx als De Block lieten het na dit op te starten.

Klacht en verzoekschrift nav inbreuken door Vlaams Afstammingscentrum
feb 2023 - jan 2024

Naar aanleiding van verschillende inbreuken door het Afstammingscentrum die we zelf konden vaststellen dienden we in februari 2023 een officiële klacht in bij de toeziend overheidsorgaan Opgroeien. Zorginspectie voerde een onderzoek en ondanks de inbreuken die in hun verslag werden opgetekend, liet de Zorginspectie als Opgroeien het na correct op te treden en de schendingen halt toe te roepen. 

We dienden bij het Vlaams Parlement een verzoekschrift in ter grondigere doorlichting van het Afstammingscentrum. Dit verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard en zal in 2024 behandeld worden. 

Concreet betreffen de inbreuken:

  • Medewerkers van centrum sporen actief anonieme donoren op

  • Gebruik (en misbruik) van middelen om anonieme donoren op te sporen

  • Verkeerdelijk aanduiden van (vermoedelijke) donorvaders

  • Misleiding van overheidsinstanties en cliënten ter toedekking van inbreuken

  • Hanteren van een werking die ten koste van kwetsbare doelgroepen en belangenorganisaties gaat

 

Wordt vervolgd.  

2023.png
Schermafbeelding 2024-01-07 om 15.16.04.png
Franstalige donorkinderen getuigen
okt 2023

 

Omdat het zo belangrijk is dat meer getuigenissen van donorkinderen langs weerskanten van de taalgrens te horen en zien zijn, namen twee mensen uit onze groep deel aan de reportage “Wasserette” van RTBF. Cédric en Loréana zijn twee Franstalige donorkinderen, die elkaar voor het eerst in de wasserette ontmoeten. Ze delen niet alleen hun verhaal aan elkaar maar ook de vragen waar elk van hen afzonderlijk mee worstelt. 

Cédric is trouwens theatermaker en maakte van zijn persoonlijk verhaal een theatervoorstelling die ‘Le fils de’ heet.

Oproep Taboe
 okt 2023

 

De makers van de geweldige reeks Taboe lanceerden een oproep voor hun derde seizoen. Deze keer zijn ze onder meer ook op zoek naar donorkinderen die hun verhaal willen, kunnen en durven delen. Het programma won in het verleden al verschillende prijzen omdat het op een menselijke en oprechte manier taboes aan bod laat komen door de mensen waarover gaat aan het woord te laten met een (h)eerlijke Philippe Geubels die probeert te doorgronden en te bevragen wat door anderen vaak vermeden wordt.

Ben je een donorkind en zie je het zitten om je aan te melden? Doe dit dan via volgende link.

af3f71a0-fc3b-11e7-8ba7-02b7b76bf47f.jpg.webp
Schermafbeelding 2024-01-07 om 15.04.40.png
Uitspraak Europees hof
sept 2023

Twee donorkinderen uit Frankijk stapten naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de hoop hun recht op afstammingsinformatie alsnog toegekend te kunnen krijgen. Na jaren van procederen is er eindelijk een uitspraak. Het Hof oordeelde dat de Franse regering door de recente wetgeving wel tegemoetkomt tav het afstammingsrecht van mensen verwekt via donorconceptie. 

Die wetgeving stelt dat voormalige ‘anonieme’ donoren bevraagd kunnen worden om zich kenbaar te maken. Eén van de donorkinderen biologische vader is jammer genoeg overleden. In de huidige wetgeving impliceert dit dat het donorkind geen toegang krijgt tot haar afstammingsinformatie omdat de donorvader geen toestemming kan verlenen.

Dit is wat ze schreef na de kennisname van het vonnis. Wij hopen dat de Franse regering de discriminiatie tav donorkinderen die verwekt werden voor de wetswijziging wegwerkt en hen wel degelijk toegang tot hun afstammings- en medische informatie zal toekennen. 

Toneelstuk 'ADN' van Myriam Leroy te Brussel (a must see)
15 sept - 22 okt 2022

Franstalig donorkind, presentatrice en journaliste Myriam Leroy schreef nav van haar eigen verhaal een bijzonder allesomvattende en grappig toneelstuk. Echt eentje om te zien of met anderen te beleven. 

Meer info? Click dan op deze link. 

ADN-683x1024.jpg
Afbeelding1.png
KID-bijeenkomst zondag 17 juli
juli 2022

We organiseren nog eens een KID bijeenkomst en dit op zondag 17 juli . Naar goede gewoonte zal de locatie bepaald worden op basis van het geografisch raakpunt van zij die zich ervoor aanmelden. 

 

Ben je een donorkind en wil je er graag bij zijn, geef ons een seintje. Hopelijk tot dan!

Boek en podcast Zaad Zonder Naam
april 2022

Historica Tinne Claes vertelt voor het eerst het verhaal van de Belgische spermabank, van de geboorte van de eerste donorkinderen in de late 19de eeuw tot vandaag. Het was een periode van grote maatschappelijke veranderingen, zoals de tanende autoriteit van artsen en de commercialisering van de geneeskunde, maar ook de teloorgang van taboes, de emancipatie van de vrouw en de opkomst van het identiteitsdebat. 

In samenwerking met Wederik De Backer bracht de Standaard tevens de gelijknamige podcast uit waar een aantal personages uit het boek hun verhaal vertellen. Ze worden telkens door 1 van de andere personages begeleid.
 

#1 – De dokter die zelf zaaddonoren zocht

#2 – De spermadonor die zijn kinderen zoekt

#3 – Wanneer je kinderen plots een verschillende vader hebben

#4 – Het kind dat haar vader zoekt

 

Bord.jpg
Lancering Podcast Komaf
maart 2022
 

Afgelopen jaren kruisten heel wat mensen ons pad. Donorkinderen, donoren, ouders van, … ze klopten allemaal bij ons aan. Omdat elke betrokken partij een ruimer perspectief kan schetsen in dit toch vaak complex verhaal, lanceren we vanaf vandaag onze podcast. 

 

Je mag elke vrijdag een volgende getuigenis verwachten.

Link naar podcast. 

UZ Gent en UZ Brussel lieten spermadonoren jarenlang veelvuldig doneren
dec 2021

In december getuigde De Standaard een man dat hij door hoofdfertiliteitsartsen Frank Comhaire (UZ Gent) en André Van Steirteghem (UZ Brussel) jarenlang en veelvuldig werd gevraagd om sperma te doneren. In het UZ Gent werd de man zelfs niet medisch gescreend. 

 

Daarnaast blijkt dat wensouders werden voorgelogen in het maximumaantal donorkinderen van éénzelfde donor en dat ondanks de garantie van de arts helemaal niet dezelfde donor werd gebruikt om het volgend kind mee te verwerken. 

Afbeelding2.png
Afbeelding1.jpg
4e fertiliteitsarts in Nederland gebruikte eigen sperma
feb 2022

Na Jan Karbaat, Jan Wildschut, Jos Beek is het nu ook zeker dat fertitiliteitarts Henk Nagel zonder medeweten van ouders en het ziekenhuis waarvoor hij werkte zijn eigen sperma gebruikte om donorkinderen te verwekken.

 

Het ziekenhuis zelf om hiermee naar buiten te komen en een oproep te lanceren tav andere (wens)ouders en donorkinderen.

Net ontdekt dat je een donorkind bent?
feb 2021

Er wordt gesteld dat slechts 10% van alle donorkinderen weten dat ze een donorkind zijn. Dit houdt ook in dat het merendeel niet weet dat hun afkomst ergens anders ligt dan bij de ouders waar ze opgroeien.  

 

Elke maand krijgen we mails binnen van mensen die net ontdekt hebben dat ze een donorkind zijn. Vaak gaat dit gepaard met heftige emoties, vragen en vertwijfelingen. 

 

Een Amerikaanse donorkinderenorganisatie trachtte een aantal adviezen te bundelen die mogelijks als handvaten kunnen dienen mocht je het even allemaal niet weten.

hart.png
VTM.jpg
VTM besluit ‘Ik wil een kind’ niet te maken
feb 2022

Het ging een taboedoorbrekend programma worden waarin 4 ‘onafhankelijke’ experten volwassenen met een kinderwens aan een op maat gemaakte uk gingen helpen. Alle experten zijn personen die afgelopen decennia hun inkomen verdienden vaak op kap en ten koste van de kinderen die beoogt verwekt te worden. 

 

VTM besluit het programma niet langer meer te willen maken. Doch hebben ze het blijkbaar nog niet helemaal begrepen: de verwekking van kinderen ten behoeve van een tv-format is en zal nooit in belang van het kind zijn. Het commercialiseert en herleidt het kind namelijk tot een product.

Geef jij ons een duwtje in de rug?
dec 2021

Onze vzw draait al 7 jaar op onbezoldigd vrijwilligerswerk. We doen het nog steeds met hart en ziel, maar echter zonder enige subsidies. Doch zetten we ons dagelijks in om het verschil voor anderen te kunnen maken. 

 

Wil je ons een steuntje in de rug geven? Dit kan rechtstreeks via ons bankrekeningnummer BE09 7370 4353 5057.

 

Je kan ons ook steunen door je aankopen via Trooper te doen. Dit is een online shopplatform. Het principe van Trooper is simpel: je gaat naar www.trooper.be. Daar zoek je ons: Donorkinderen vzw of je clickt gewoon op volgende link https://www.trooper.be/Donorkinderen

 

Eens op onze voorbestemde pagina krijg je toegang tot het online shopplatform met onder meer: booking.com, cool blue, bol.com, ICI Paris xl, Dreamland, Hema, Cheap tickets, … als aanbod. 

 

Je kiest een webshop en klikt op de banner. Daar doe je gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. De shop betaalt vervolgens een percent of bedrag aan de gekozen vereniging of goede doel. Hoeveel dat percent gemiddeld bedraagt staat aangegeven bij elke shop.

VOLUNTEER-sm_banner_0.jpg
United Nations
Fundamentele onrechten van donor- en draagmoederkinderen bij V. N.  aangekaart
nov 2019

Op 19 november 2019 werd voor het eerst in de geschiedenis een grote internationale groep donor- en draagmoederkinderen gehoord op de Verenigde Naties in Genève. Dit was op één van de verschillende sessies georganiseerd nav het 30-jarig bestaan van het Internationale Kinderrechtenverdrag. 

 

De presentatie van de groep werd gebouwd rond verschillende statements dat aan de hand van persoonlijke getuigenissen toegelicht werden. 

Hierdoor werden fundamentele issues en onrechten aangekaart. Het publiek was zo onder de indruk, dat een staande ovatie volgde.

 

Meer informatie (speeches, clips, …) als de officiële aanbevelingen die de groep formuleerde kan je via volgende link terug vinden.

bottom of page